Skip to Content
Böszörményi Zoltán.info

Recenzió

Lafferton Luca: Modern mese magyaroknak

darabokra-5.jpg

Böszörményi Zoltán Darabokra tépve című regénye tudatos időzítéssel, 2020-ban jelent meg, a trianoni békediktátum 100. évfordulójára. A regény a nevezett sorsfordító történelmi mérföldkő apropóján egy Kanadában élő baráti-szerelmi társaság kapcsolatainak bemutatása mellett elvezeti az olvasót kanadai magyar szereplőihez, így a diaszpóra szemszögén keresztül kísérli meg értelmezi a mai magyarság helyét a világban.

Miklós Gábor: Darabokra tépve, küzdelmekben égve

darabokra-5.jpg

Metaforák egymás után, sőt metaforában egy másik metafora. Mint egy Ossian vagy EDDA Művek rockzene szövege, csak több mint 350 oldalon, és nem zenésítve, de prózában. Nagyon örülök, hogy ilyen szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató lett Böszörményi Zoltán Darabokra tépve című regénye, amely az Irodalmi Jelen Könyvek gondozásában jelent meg.

Gáspár Ferenc: Mi van a felszín alatt?

darabokra-5.jpg

Dosztojevszkij regényeiben az emberek valamiféle belső kényszertől hajtva találkoznak, rengeteg teát isznak, és csak beszélnek, beszélnek önmagukról és az őket kínzó gondolatokról abban a fantasztikus és mesebeli városban, Szentpéterváron, amely az író szerint egy szép napon el fog tűnni a föld felszínéről.

Laik Eszter: Amit mondat a gondolat

darabokra-5.jpg

Ritkán sikerül olyan telített, gazdagon árnyalt címet adni egy regénynek, amelyet Böszörményi Zoltán választott művének, a kortárs magyar regényirodalmat sok szempontból felforgató alkotásnak. A Darabokra tépve szókapcsolat annyi konnotációt hordoz, hogy a mű olvasójának még sokáig villannak be a jobbnál jobb képzettársítások bőven azután is, hogy a történet végére ért.

 

Kégl Ildikó: Darabokra tépett individuumok

darabokra-5.jpg

Létértelem-keresés és jellemábrázolás Böszörményi Zoltán regényében

 

Böszörményi Zoltán Darabokra tépve című karakteres munkája látszólag a kaland- és a fejlődésregény sajátos ötvözete, melyet a regénybe szőtt ontológiai kérdések tesznek igen rétegzetté.

Alföldy Jenő levele

darabokra-5.jpg

Kedves Zoltán!

 

Köszönöm fejedelminél több ajándékodat, a Darabokra tépve példányát. A regény elejének a tévéből is megszokott ágyjelenetei nem tévesztettek meg, a mű korántsem akarja azt sugallani (ami egyébként igen is lehet), hogy a világ a szex körül forog, mert a könyvben tökéletesen a helyére kerül a szex véghetetlen hatalma, mint minden, ami ma lényeges egy gondolkodó, éber szemű és elméjű magyar számára.

 

Borcsa János: A sors viharában

darabokra-5.jpg

Az írásnak elkötelezett ember pályája során számos kérdést vet fel hivatását illetően, gyakran szembenéz például az írásmű s az irodalom mibenlétével és végső értelmével. Úgy vélem, a válaszokban valamiként ott van az is, amit az egyes ember általában saját létére vonatkozóan s élete értelmére szokott adni.

Christine Chiriac: Eine Anklage an die Welt der Erwachsenen – Roman über Rumäniens „Eurowaisen“ in deutscher Sprache erschienen

Schätzungen zufolge haben vier Millionen rumänische Staatsbürger in den vergangenen zwanzig Jahren das Land verlassen, ein nicht unbeachtlicher Anteil davon als „Wanderarbeiter“ auf der Suche nach einem minimalen Auskommen.

Kántás Balázs: A számvetés poézise

soha.jpg

– Kapcsolódó tanulmány Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című verseskötetéhez

 

Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című verseskötete1 voltaképpen nem más, mint az érett költő számvetése saját életével és az emberi létezéssel általában, illetve eddigi, leginkább a későmodernség poétikáját követő, filozófiai-humanista költészetének szintézise.

Izer Janka: Fény a porszemekben

darabokra-5.jpg

Böszörményi Zoltán legújabb regénye, a Darabokra tépve a külföldi és hazai kortárs irodalom, a történelem, a filozófia, a pszichológia ötvözete fiatalos, valóságosnak tűnő történetekbe ágyazva, olyanokba, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Megcsalás, féltékenység, egzisztenciális bizonytalanság és a művészlét kérdései váltogatják egymást a több szálon futó történetben, melynek a keretes szerkezet különösen kedves formát kölcsönöz.

Tartalom átvétel